Glosariusz

Agile

Proces wdrożeniaTechnologia

Методологія роботи в програмних проектах, яка полягає в видачі результатів спільної роботи поетапно; відповідно до принципів Agile Software Development Manifesto.

Daily Stand-Up

Proces wdrożenia

Щоденні зустрічі команди розробників для перевірки стану роботи в Спринті.

Fixed Price (Фіксована ціна)

Proces wdrożenia

Фіксована ціна на замовлені товари та/або послуги.

Метод поселення рекомендований для водоспадних (традиційних) проектів. Фіксована ціна не підлягає переузгодженню і підлягає оплаті за обладнання та/або програмне забезпечення, доставлене відповідно до замовлення. Зазвичай це вказується в договорі або додатку до договору, наприклад, програмна документація з фіксованою оцінкою ціни.

Go-Live, початок виробництва

Proces wdrożenia

ефективний запуск CRM-системи.

Open Source

Proces wdrożeniaTechnologia

Програмне забезпечення, яке ти можеш вільно використовувати, копіювати, змінювати та поширювати. Вихідний код такого рішення має бути доступним для громадськості. Це може включати або не включати ліцензійні збори.

Product Backlog

Proces wdrożenia

Список вимог до програмного забезпечення, що з’являється, упорядкований у порядку пріоритету.

Product Owner(Координатор проекту)

Proces wdrożenia

Людина, яка тісно співпрацює з командою розробників під час розробки програмного забезпечення та представляє інтереси клієнта.

Refinement

Proces wdrożenia

Зустріч, на якій обговорюються нові системні вимоги.

Retrospektywa

Proces wdrożenia

Зустрічі які потрібні для підсумування Спринту, перевірки, ідентифікації та впорядкування значущих елементів, які виявилися успішними під час попередньої операції та тих, що мають право на покращення в майбутньому.

Scrum

Proces wdrożeniaTechnologia

Один із способів підходу до реалізації складних проектів. Це походить від тенденції Agile, тобто спритності в розробці програмного забезпечення. Scrum – це не методологія, а лише т. зв. framework , тобто структурна основа, в якій організована робота.

Ця структура визначається набором практик, принципів і цінностей, які вкорінені в підході Lean Thinking.

Детальніше про роботу в Scrum – ТУТ.

Scrum Master

Proces wdrożenia

Особа, відповідальна за турботу прокоманду розробників та контроль процесу розробки програмного забезпечення.

Software Requirement Specification (Специфікація вимог до програмного забезпечення)

Proces wdrożenia

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS) — це детальна специфікація вимог до програмного забезпечення в остаточному вигляді.

Software Requirements Specification

Proces wdrożenia

несправність системи, що призводить до її несправності; внаслідок людської помилки на одному з етапів розробки програмного забезпечення, як правило, під час створення вихідного коду, іноді також на етапі проектування. Він відображає заплановану архітектуру системи і може бути доповнений інформацією про те, як задовольнити виявлені потреби.

Sprint Backlog

Proces wdrożenia

Перелік робіт, які має виконати команда розробників в рамках одного спринту.

Sprint Planning

Proces wdrożenia

Зустріч, під час якої визначаються цілі Спринту, а також обсяг необхідних робіт та спосіб їх виконання.

Sprint Review

Proces wdrożenia

Презентація готової роботи, виконаної вСпринті: презентація функціональності нового програмного інкременту.

User adoption

Proces wdrożeniaTechnologia

User adoption (прийняття користувачами) — це процес, за допомогою якого користувачі програмного забезпечення починають використовувати його за призначенням.

User Story

Proces wdrożenia

User Story — це метод опису вимог до розробки програмного забезпечення в методологіях agile. Історії зазвичай пишуться з точки зору кінцевого користувача. Використовується проста мова, зрозуміла як програмістам, так і нетехнічним людям (наприклад, аналітикам, дизайнерам, менеджерам).

Типова історія користувача написана за таким шаблоном:

Як хочу, щоби.

Аналіз перед впровадженням.

Proces wdrożenia

Його завдання — визначити сферу потреб клієнта. Це дає можливість контролювати проект і запобігає виникненню проблем на етапі реалізації. Завдяки аналізу постачальник точно знає, чого очікує клієнт і як задовольнити ці вимоги.

Водоспад

Proces wdrożenia

Водоспад – традиційна методологія реалізації проектів впровадження.

Його ядром є детальний план, що передбачає послідовне виконання окремих етапів. У каскадній моделі фази проектування розуміються як послідовні окремі види діяльності. Через базову особливість каскадної методології, т.зн. визначеного бюджету, ключовим етапом проекту є підготовка детальної Специфікації вимог до програмного забезпечення, включаючи перелік необхідних робіт, які мають бути виконані за взаємоузгодженою ціною (Fixed Price).

Прокрутити вгору